Terug naar site
· Events

Op 16 februari jl. vond het controlling seminar plaats met het thema: Wat is de impact van BIG DATA voor het bedrijf en de controller? Het seminar is goed bezocht door alumni en een aantal collega's van hen.

Gastsprekers van dit seminar waren Bas Sprong: Chief Financial Officer en Lid van de Executive Board van Pon en Prof. Dr. Jacques de Swart MBA: partner PWC en aan Nyenrode verbonden als hoogleraar.

Aan de orde kwamen mogelijkheden van Big Data, gevolgd door parallelle ronde-tafel discussies over vraagstukken als:
- Hoe Big Data binnen het bedrijf te agenderen?
- De aanpak: zelf doen en/of samenwerking met specialisten?
- Wat is de rol van en impact van Big Data voor de controller?